Capoeira - Specwar.info 

Capoeira

Capoeira
Capoeira v Salvador da Bahia.
[Zdroj: Unique-South-America-Travel-Experience.com.]

Capoeira je směs bojového umění, hudby a tance, která pochází z brazilských oblastí Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais a São Paulo. Toto umění začalo vznikat v Brazílii v 16. století jako následek obchodování s otroky. Rozvoj umění probíhal ve spojení s dříve zotročenými rodnými indiány – tzn., že Capoeira byla vytvořena a vyvíjena jak indiány v Brazílii, tak otroky přivezenými z Afriky.

V umění capoeira se klade velký důraz na souhru pohybů obou bojovníků, jejichž zápas je doprovázen hudbou a zpěvem. To činí capoeiru zajímavou nejen pro samotné zápasníky, ale i pro přihlížející. Capoeira se v současnosti velice rychle rozšiřuje po celém světě, Českou republiku nevyjímaje.

Historie

V průběhu 15. a 16. století v období kolonialismu byli Afričané odváženi ze svých domovů do Evropany nedávno objevené Ameriky. Své bojové umění a tradice si zachovali ve formě tance. Afričtí otroci v Americe rozvíjeli umění capoiera nejen kvůli obraně proti útlaku otrokářů, ale rovněž tím dávali přežít své kultuře. I po zrušení otroctví pokračovaly v jejím provozování. Jelikož se jim většinou nedostávalo práce, mnoho z nich vstoupilo do gangů. Capoiera se rychle spojila s kriminalitou a v roce 1892 byla v Brazílii zakázána. Kvůli tomu byl vytvořen rytmus nazývaný cavalaria, kterým se varovali před policií. Lidé praktikující capoeiru si dávali přezdívky, aby ukryli svou identitu před policíí. Jeden člověk měl často i více přezdívek. Získávání přezdívek se časem stalo tradicí.

Do roku 1918 fungovala capoiera protizákonně. První školou capoiery byla škola Mestre Bimba. Ten dostal povolení umění provozovat a poté, co v roce 1973 předvedl capoieru brazilskému prezidentovi, se toto umění stalo národním sportem.

Existují dva hlavní styly. Mestre Bibma je považován za otce Capoiera Regional. Druhým hlavním stylem je Capoiera Angola, která je pomalejší a více se drží rituálů a tradic capoiery. První školu Capoiera Angola, Centro Esportivo de Capoeira Angola, založil Mestre Pastinha v roce 1942.

Základní techniky

V capoieře jsou naproti klasickým blokům a krytům mnohem více zdůrazňovány úhybné manévry, jako jsou úskoky či pády. V capoieře jsou rovněž důležité různé prvky akrobacie.

Základním pohyb je ginga. Spočívá v rozkročení nohou přibližně na šířku ramen a následném pohybu jednou nohou dozadu, poté zpět dopředu – a to samé druhou nohou. Tento pohyb se neustále opakuje. Ginga je základem, který má připravit tělo na další pohyby, jako krytí, uhýbání, taktizování a napadání. Krom toho stálý pohyb ztěžuje soupeři zásah a také maskuje to, co chce bojovník udělat. V pohybu ginga nejsou zapojeny pouze nohy, ale i zbytek těla. Důležitá je koordinace pohybu paží tak, aby se vykryl případný úder, naklánění těla a práce s trupem. Celkový pohyb by měl odpovídat rytmu hraném beteriemi – druhem brazilkých hudebních skupin.

Cadeira je pozice v ginga, při níž jsou nohy pokrčeny. Jedná se o opravdový základ ginga. Z této pozice je možné provádět všechny pohyby a útoky.

je termín v capoeiře, který označuje pohyb podobný „hvězdě“. Buď může sloužit jako rychlý úhybný manévr nebo pro nalákání soupeře do pasti.

Capoeira v Brazílii - video

Autor článku: Redakce Specwar | Článek vložen 15. 6. 2008