Video: Afghánistán - Past (dokument o sovietskej vojne v Afganistane) - Specwar.info 

Video: Afghánistán - Past

Dokument o sovietskej vojne v Afganistane

Vložené 16.11.2014