Nové výrazy koaličných vojakov - Specwar.info 

Nové výrazy koaličných vojakov

Vojny v Iraku a Afganistane priniesli na tento svet veľa nového, a to v snáď všetkých oblastiach. O čom sa ale moc nehovorí je fakt, že tak ako vždy i teraz si ľudia začali zjednodušovať komunikáciu novými výrazmi/skratkami. Tu je uvedených niekoľko ktoré sú spájané s pôsobením koaličných vojakov v Iraku a v Afganistane. Doplnil som ich krátkymi vysvetleniami a prekladmi, ktoré ale v niektorých prípadoch predstavujú len moje laické pokusy.

Angel (Anjel.) Vojak zabitý v boji. Termín používajú niektorí zdravotníci.
Battlefield airmen (Bojoví letci.) Označenie pre príslušníkov Air Force Special Operation Command (AFSOC). Starajú sa o záchranu zostrelených pilotov, zabezpečujú kontrolu bojiska, ale napr. aj správy o počasí. Termín je pravdepodobne nový, aj keď príslušníci jednotky si plnia svoje povinnosti už roky.
Battle rattle Výraz snáď podobný nášmu výrazu “plná poľná“. Ide o takmer 50 libier vybavenia od oblečenia, cez vestu, helmu či munície až po zbrane. Pojem ako taký sa používa už od roku 1812, no vďaka množstvu vybavenia a jeho technologickej úrovni ktoré sa používa dostal tento pojem úplne nový rozmer.
BIAP Baghdad International Airport, teda Bagdadské medzinárodné letisko.
Bombaconda Prezývka pre základňu Anaconda ktorá je pri meste Balad. Vydobila si ju vďaka častým mínometným útokom povstalcov.
CC Coalition Country, teda koaličná krajina. Krajina ktorá sa zúčastnila na operácie Iracká sloboda, dohromady tzv. “Koalícia ochotných“.
CHU Containerized Housing Unit, teda dačo ako “kontajnerová ubytovacia jednotka“ (vyslovuje sa “čú“). Ide o hliníkový ubytovací “kontajner“, o niečo väčší ako sú štandardné lodné kontajnery. Má dvere, okno, klimatizáciu a elektrickú sieť. Sú dve základné varianty, buď ide o kontajner pre štyri osoby, alebo je rozdelený na dve časti, pričom každá je pre dvoch. V prípade, že je medzi dvoma miestnosťami aj sprcha a toaleta prezýva sa tento kontajner “wet chu“ (wet - mokrý). Aj keď to možno neznie nijak hviezdne, poskytujú kontajnery lepšie podmienky a viac miesta ako klasické stany.
CHUville Základňa/stanovisko pozostávajúca z viacerých CHU.
Death Blossom (V voľnom preklade „smrtiaci kvet“.) Častý, a nešťastný, postup irackých bezpečnostných síl pri strete s nepriateľom. Podľa skúseností koaličných vojakov totiž ak sa stanú irackí vojaci terčom čo i len slabej paľbu buď utečú, alebo spustia masovú paľbu na všetky smery, a to sa volá Death Blossom. Termín bol použitý už v roku 1984 vo filme „The Last Starfighter“.
DFAC [dí-fak] (Dining FACility.) Zariadenie na večeranie. Starí vojaci používajú aj názov “Chow hall“ (“žracia miestnosť“), a ak použijete názvy ako “Mess hall“(to mess – stravovať sa vo vojenskej kantíne, hall - hala), každému bude jasné že nepatríte zrovna medzi ostrieľaných veteránov. DFAC bývajú dobre vybavené (bežnou súčasťou je televízor), a často dekoratívne ozdobené v štýle kaviarní (napr. športovými trofejami).
Dirt sailor („Špinavý námorník“.) Označenie pre príslušníkov jednotiek Navy´s Construction Battalions. V Iraku sa pojem začal používať v spojitosti s námorníkmi ktorí neplnia typické námornícke úlohy.
FOB Forward Operating Base, teda predsunutá operačná základňa.
FOB Taxi Vozidlo ktoré nikdy neopúšťa priestory FOB.
Fobbit Vojak, napr. technik, ktorý nikdy neopúšťa bezpečie FOB.
FRAGO Fragmentary order, niečo ako “útržkový rozkaz“. V podstate skrátená forma operačného rozkazu. Spravidla je vydaný na základe dennej rutiny. Uľahčuje prekonávanie byrokratických prekážok, no na rozdiel od operačného rozkazu (OPORD), musí byť založený na iných rozkazoch.
Frankenstein Vozidlá námornej pechoty ktoré si ich používatelia dovybavili podľa vlastnej potreby, najmä dodatočným pancierovaním. Doviedla ich k tomu nedostatočná ochrana pôvodných vozidiel. Z 30 000 vozidiel nasadených v Iraku a Afganistane v decembri 2004 8 000 nedisponovalo absolútne žiadnou pancierovou ochranou. Len 6 000 sa dalo označiť za plne pancierované, a 10 000 bolo vybavených rôznymi ochrannými doplnkami.
Green zone (Zelená zóna.) Ťažko strážená oblasť v centre Bagdadu. Nachádza sa v nej ak niekoľko významných budov bývalého režimu. Často je označovaná ako najbezpečnejšie miesto v Iraku. Sídlia tam mnohé štátne inštitúcie ako aj diplomatické misie niektorých krajín. Je lákavým cieľom ozbrojencov. Často sa mnohé nebezpečné oblasti označujú ako Red zone – červená zóna. Pokus o premenovanie na International zone (IZ) – medzinárodnú zónu sa pravdepodobne neujal.
Gun truck Ťažko obrnené a opancierované vozidlo určené na ochranu konvojov.
GWOT Global War On Terrorism, teda globálna vojna proti terorizmu.
Haji [hadži] armor Improvizované pancierovanie na vozidlách irackých bezpečnostných síl (spravidla Humvee). Ide vlastne o akýkoľvek kovový plát pripevnený o vozidlo.
Haji mart Ľubovoľný malý obchod vedený Iračanmi predávajúci veci cudzincom.
Haji patrol Hliadka/jednotka jednotlivých kmeňov lojálnych bagdadskej vláde.
Haji shop Každá základňa má svoj vlastný “haji mart“ prezývaný haji shop, resp. politicky vhodnejšie obchod vedený domácimi. Predávajú vlastne všetko, od cigariet po pirátske kópie CD/DVD.
Hillbilly armor Improvizované pancierovanie doslova zo šrotu. Vojaci často prehľadávali smeti a ak našli vhodné oceľové pláty, použili ich ako pancier. Meno získalo vďaka 278. plukovému bojovému týmu národnej gardy štátu Tennessee. Jej príslušník špecialista Thoma Wilson sa stal slávnym keď pozbieral dosť odvahy, a na rovinu sa spýtal Donalda Rumsfelda počas jednej z jeho návštev v Iraku prečo sa musia americkí vojaci hrabať v odpadkoch aby našli prostriedky na svoju obranu. Bol to pravdepodobne jeden z najdôležitejších stimulov na “obrnenie“ jednotiek pôsobiacich v Iraku a Afganistane.
IED (Improvised Explosive Device.) Improvizované výbušné zariadenie.
ICDC (Iraqi Civil defence Corps.) Iracké civilné obranné sily, názov sa už v podstate nepoužíva.
Inside a wire V doslovnom preklade „vo vnútri drôtu“. Kto sa nachádza “vo vnútri drôtu“ je vlastne v oblasti, ktorá je určená na odhalenie nepriateľských ozbrojencov v okolí zariadení koaličných vojsk. Ide o najmä psychicky náročnú prácu, zvlášť na izolovaných územiach ako je Guantanámo. Každý vojak musí prejsť systémom niekoľkých brán. Vojaci pracujúci na odhaľovaní protivníkov neraz chodia so zakrytými menovkami, neoslovujú sa vlastnými menami, a rozprávajú sa len keď sú si istí bezpečím. Vo Vietname sa pojem používaj na označnie perimetra každej americkej základne.
ITGA Interim Transitional Government of Afghanistan, teda Afganská vláda.
Jingle trucks (Cengajúce nákladiaky.) Vozidlá typické pre Afganistan. Názov získali vďaka pestrofarebným oceľovým stužkám pripevneným na vozidlo ktoré pri pohybe cengajú. Boli objednané afganskou vládou. Muž ktorý mal dodanie vozidiel pre inonárodných príslušníkov bol taktiež prezývaný “Jingle man“. Cena záležala od miesta nasadenia a pochopiteľne type vozidla. K dispozícii boli aj cisterny. Vozidla sa síce ukázali byť schopné nasadenia, neprešli skúškami americkej armády, a tak ich tá ani nezaviedla.
KAF Kandahar Air Field, kandahárske letisko, hlavná spojenecká základňa na juhu Afganistanu. Je na nej umiestnené množstvo vojakov, a je aj významnou logistickou základňou. Bežne vidno prilietať/odlietať vrtuľníky a lietadlá, ako aj odchádzať dlhé konvoje vozidiel.
KBR Kellogg, Brown & Root, najväčší kontraktor pracujúci pre koaličné vojská.
LN Local National, v podstate “domáci“. Iračan, resp. Afganec. Spravidla človek zapojený do rekonštrukčných prác, či inak spojený s koaličnými vojskami.
Mortaritaville Ďalšie pomenovanie pre základňu Anaconda.
Muj [múdž] Skratka pre slovo mudžahedín. Zhruba od roku 2005 vo všeobecnosti používaný výraz pre irackých povstalcov.
Outside the wire Oblasť mimo FOB, za bezpečnostným perimetrom.
OEF Operation Enduring Freedom, operácia Trvalá sloboda.
OGA Skratka pre Other Government Agency, myslené CIA.
OIF Operation Iraqi Freedom, operácia Iracká sloboda.
POG People Other than Grunts, tylové zabezpečovacie jednotky, zhruba to isté ako Fobbit.
PRT Provintional Reconstruction Team, teda provinčný rekonštrukčný tím. V podstate jednotka vyslaná štátom podieľajúca sa na civilných rekonštrukčných programoch vo vytýčenom priestore. Koordinuje práce a poskytuje humanitárnu pomoc.
PSD Personal Security Detail, aj napriek názvu ide o príslušníkov súkromných bezpečnostných agentúr.
Red on red Paľba nepriateľa na nepriateľa, teda priateľská paľba (friendly fire) medzi nepriateľmi. Fenomén vyskytujúce sa cca od júna 2005. Vtedy hliadka americkej námornej pechoty hliadkujúce v púšti na hraniciach so Sýriou nahlásila boje medzi jednotlivými skupinami pozdĺž Eufratu od Husajby po Qaim. Postupne dochádzalo k stále častejším a očividnejším rozkolom medzi jednotlivými skupinami ktoré sú badateľné doteraz.
REMF (Rear-echelom motherf****r.) Pojem ktorý myslím nie je vhodné prekladať. Termín pochádza z vietnamskej éry, už sa nepoužíva. V podstate nahradený pojmom fobbit.
Remfland Tylová oblasť kde pomocný personál žije a pracuje v relatívnom bezpečí. No na rozdiel od čias Vietnamskej vojny sa tentoraz pojem nepoužíva ani tak na vymedzenie priestoru, ako skôr psychického stavu keď sa vojak cíti byť v bezpečí.
Sandbox (Pieskovisko.) Prezývka pre Irak.
Sandpit (Pieskovisko.) Prezývka pre Irak.
Shake and bake (Zatriasť a usmažiť.) Názov opäť pochádzajúci z Vietnamu. Vtedy došlo ku kombinovaným útokom napalmom, klustervými bombami a konvenčnými bombami. Roku 2004 vo Fallúdži sa spomína tento termín na opísanie útokov bielym fosforom v kombinácii s trieštivými delostreleckými granátmi.
Sustainer theater Názov naráža na zdĺhavú cestu cez ktorú sa musí predrať každý film premietaný v tomto “divadle“. Pôvodná myšlienka bola skromná, premietať na základni Anaconda filmy. Avšak treba týždne čakania a snahy aby bol film schválený na premietanie, pričom celý proces začína na veliteľstve Army Air Force Exchange Service v Dallase.
TCN Third country National, teda príslušník tretej krajiny. Obyvatelia neutrálnej krajiny pracujúce pre koaličné vojská. Typickým príkladom sú napr. nepálski šoféri kamiónov. Sú častým terčom útokov, napr. v lete 2004 v Ansar al Sunnah došlo k zabitiu práve nepálskych šoférov.
TCP Traffic Control Point, teda vlastne kontrolné stanovište slúžiace na zabezpečenie kontroly nad istou oblasťou.
VBIED Vehicle Borne Improvised Explisive Devise, teda autová bomba.

Autor článku: Tomáš BEŇUŠ | Článek vložen 31. 5. 2008