Čištění místností a budov - Městské bojové dovednosti - Specwar.info 

Městské bojové dovednosti - Čištění místností a budov

Síla versus přesnost

Precizní čistící metody nenahradí další postupy, které se v současnosti používají k obsazení budovy „vysoce ostrým“ způsobem. Obzvláště nenahradí takové techniky, kdy jednotka před svým vstupem nejdříve hodí do místnosti granát. Precizní metody čištění se používají v případech, kdy taktická situace vyžaduje postup z místnosti do místnosti, přičemž je potřeba budovu příliš neporušit, jelikož mezi bojovníky mohou být vmíseni i civilisté. Takovýto precizní postup je ovšem pro operátory jednotky nebezpečnější.

Principy precizního čištění místností

Souboje, které probíhají na takové vzdálenosti, jaké jsou uvnitř místností a chodeb, se musí plánovat a provést s velkou přesností. Jednotky je proto musí trénovat a procvičovat až do úplné dokonalosti. Nutností je, aby každý člen jednotky porozuměl základním stavebním kamenům precizního čištění místností: překvapení, rychlosti a kontrolované prudkosti.

Překvapení je klíčem k úspěšnému úderu. Zasahující tým musí dosáhnout alespoň několikasekundového překvapení, k němuž může použít například omračující granáty, i když jejich použití je účinné spíše proti hůře vycvičenému nepříteli, než proti kvalitně trénovaným vojákům.

Rychlost je další důležitá složka útoku. Čím rychleji nepřítele eliminujete, tím kratší dobu budete vystaveni nebezpečí z jeho strany. Rychlost vám pomůže během prvních sekund překvapení maximálně využít této své výhody. Při precizním čištění je o něco pomalejší vstup do místnosti, na druhou stranu podstatně rychlejší musí být zneškodnění protivníka.

Kontrolovaná prudkost znamená neutralizování nepřítele, přičemž mu necháváte minimálně času na to, aby zranil vás nebo vaše kolegy. Všechny tři základní kameny precizního čištění spolu blízce souvisí.

Postup při precizním čištění budov

 • Přesunout se potichu k čištěné místnosti.
 • Nést co nejméně vybavení. Batohy a další vybavení unavuje vojáky, zpomaluje postup a dělá hluk.
 • Nepozorovaně se dostat ke vstupu do místnosti v takovém pořadí, v jakém budete vstupovat, a být připraveni na jednotný signál zaútočit.
 • Rychle proniknout do místnosti, získat dominantní postavení a okamžitě zaujmout pozice, které zaručují kompletní kontrolu místnosti a volná palebná pole.
 • Získat celkovou kontrolu nad osobami a situací uvnitř.
 • Zjistit, jestli jsou nepřátelé zranění nebo mrtví. Prohledat všechny oběti a oddělit od nich zraněné.
 • Provést zběžnou kontrolu místnosti a určit, zda je potřeba provést pečlivý průzkum.
 • Evakuovat všechny zraněné popř. mrtvé kolegy.
 • Označit pokoj za vyčištěný jednoduchým snadno srozumitelným signálem.
 • Nepodceňovat případné nebezpečí od dalších nepřátel a připravit se na možný kontakt s nimi.

Složení čistícího týmu

Precizní metody čištění místností se zpravidla provádějí čtyřčlennými týmy, protože v důsledky stísněných prostor v budovách se větší počet operátorů pohybuje obvykle neohrabaně a dělá neúměrný hluk. Pokud to situace vyžaduje, je možné provést čištění i tříčlennými a dvoučlennými týmy, nicméně čtyřčlenný tým se preferuje. Při použití méně operátorů se velmi radikálně snižuje nebezpečí zasažení nepřátelskou palbou.

Proniknutí do místnosti

Součástí precizního čištění místností je schopnost získat k nim rychlý přístup. Průlomové techniky závisí na materiálu budovy a na dostupné munici a sahají od jednoduchých mechanických narušeních vstupu po složité demolice.

Při vstupu běžnými dveřmi může dobře posloužit brokovnice. Existují dva základní způsoby rozrážení dveří, a to vystřelení buď pantů, nebo zámku u kliky. Jelikož operátor otevírající dveře se výstřely prozradí a je vystaven nepřátelské palbě skrz dveře, musí se tato doba co nejvíce zkrátit a další členové týmu musí vstoupit do místnosti a opětovat palbu jakmile to bude možné.

Při rozrážení dveří má střelec zapřenou zbraň o rameno a hlaveň namíří těsně proti dveřím směrem dolů pod úhlem 45 stupňů. Pokud by tak střelec neučinil, hrozí, že broky se odrazí a zasáhnou vlastní vojáky anebo naopak proniknou dveřmi a zraní nebo zabijí osoby uvnitř.

Pro vyražení pantů zamíří střelec mezi kliku a rám dveří, nikoli přímo na kliku. Dvakrát rychle vystřelí přesně na to samé místo. Zámek se sice někdy uvolní už po prvním výstřelu, ale lepší je vždy střílet dvakrát. Pokud ani poté k uvolnění dveří nedojde, střelec postup opakuje. Ne vždy se ovšem dveře „otevřou“ pouhou střelbou, proto by měl být operátor připraven dodatečně dveře například vykopnout.

Při likvidaci pantů je postup obdobný, ale s tím rozdílem, že na každý pant je vhodné vystřelit třikrát (záleží na bytelnosti dveří) – nejprve na prostřední, poté na horní a nakonec na spodní pant. Všechny výstřely musí být provedeny z bezprostřední vzdálenosti od pantů. Nehledě na to, jakou prorážecí techniku střelec použil, následně vykopne dveře, uhne od nich a dá signál ostatním, že mohou do místnosti vstoupit.

Někdy je ovšem potřeba prorazit silnější překážky, což samozřejmě vyžaduje použití odpovídajících prostředků, jako jsou trhaviny. Naopak poradit si se slabšími bariérami, jako jsou okna a dveře, by měla umět každá jednotka a také by proto měla být náležitě vybavena nástroji, jako jsou páčidla, sekery, pily, beranidla atd.

Před úderem si členové týmu přiřadí čísla od jedné do čtyř, přičemž velitel má obvykle číslo dvě. Pokud se k průniku do místnosti používá vystřelení dveří, postupuje střelec na první pozici následován čísly jedna, dvě a tři. Poté, co dveře rozrazí, zařadí se na čtvrtou pozici. Při použití trhavin se tým přesune k místu vstupu v pořadí jedna, dvě, tři a čtyři: Číslo jedna hlídá dveře, dvojka (velitel) nese a pokládá trhavinu, trojka kryje hořejšek a čtyřka kryje proti napadení zezadu. Po připravení demolice se tým přesune na krytou pozici a seřadí se ke vstupu ve standardním pořadí 1, 2, 3, 4.

Přesun k místnosti

Úderný tým vstupuje tak rychle a hladce, jak jen to je možné a okamžitě opustí dveřní prostor. Pokud to situace umožní, je nejvhodnější se ke dveřím přesouvat z výchozí pozice ve vstupním pořadí a ve vstupním místě se nezastavovat.

Celý proces úderu zahrnuje:

 • Velitel určí úderný tým a zvolí místo vstupu.
 • Velitel rozmístí podpůrný tým, jehož úkolem je dohlížet na situaci a okolí a případně poskytnout podpůrnou palbu údernému týmu.
 • Úderný tým se přesune co nejblíže ke vstupnímu místu s použitím dostupného krytí a maskování.
 • Pokud průlom vstupu do místnosti připravuje samostatný tým, úderný tým čeká na kryté pozici než onen tým dodělá svou práci.
 • Před přesunem ke vstupu si všichni operátoři musí dát navzájem na vědomí, že jsou připraveni k útoku.
 • Operátoři se dorozumívají pomocí signálů a vyhýbají se verbální komunikaci, která je snadno prozradí.
 • Operátoři se rychle přesunou z kryté pozice k místu vstupu, aby se co nejméně vystavovali případné nepřátelské palbě.
 • Číslo dvě hodí do místnosti granát, po jehož výbuchu úderný tým vstoupí.
 • Ten co hodil granát by to měl oznámit buď hlasem, pokud nehraje roli utajení, a nebo signálem, pokud utajení roli hraje.
 • Na signál k pohybu nebo neprodleně po výbuchu granátu by měl úderný tým vstoupit a zaujmout pozice. Operátoři by se měli zastavit teprve po zajištění místnosti a dosažení určených pozic.

Vstup do místnosti

První muž vstoupí do místnosti a eliminuje okamžité nebezpečí. Má dvě možné cesty – doleva a doprava – obvykle zvolí cestu nejmenšího odporu do jednoho z rohů. Pokud probíhá vstup dveřmi, je možné zvolit trasu ještě před otevřením dveří podle toho, na jakou stranu se otevírají. Pokud se otevírají do místnosti, operátor se bude pohybovat na druhou stranu, než jsou panty, a pokud se otevírají ven z místnosti, operátor obvykle zvolí pohyb ve směru pantů. Samozřejmě jsou důležité i další faktory, jako velikost místnosti, nepřátelé, nábytek a další možné překážky.

Směr pohybu každého muže by neměl být zvolen bez znalosti přesných podmínek v místnosti. Každý operátor by měl postupovat na druhou stranu než muž před ním, podél zdí a všichni by měli přesně znát své úkoly ohledně zaujmutí pozic.

První muž vstoupí do místnosti, eliminuje případné nebezpečí a podél zdi se pohybuje k jednomu z rohů. Dvojka (velitel) vstupuje většinou společně (a nebo mírně za) jedničkou a přesunuje se k vedlejšímu rohu. Jeho úkolem je vyčistit vstupní prostor, eliminovat přímé ohrožení a zaujmout dominantní pozici ve svém rohu. Trojka postupuje na druhou stranu než dvojka, zaujme a zajistí pozici nejméně metr od vstupního místa. Čtyřka udělá to samé na druhé straně od dveří. Postupně by měli operátoři pomocí vzájemného krytí prozkoumat celou místnost a poté dát signál veliteli, který by měl určit, zda se bude pokračovat v čištění dalších místností budovy.

Čištění místnosti

Přestože čištění místností ve čtyřčlenném týmu je účinné, může velitel z různých důvodů způsob činnosti obměnit. Lze použít dvou nebo tříčlenné týmy v případech, že jsou cílové místnosti malé a nebo je nedostatek mužů. Pokud je důležitá rychlost a nehrozí bezprostřední riziko, může každou místnost vždy vizuálně zkontrolovat jeden voják. Postup čištění dvou a tříčlenných týmů je obdobný jako u týmů čtyřčlenných.

Reference

 • Pro článek byl použit překlad amerického armádního manuálu FM 3-06.11 - Urban Skills.

Autor článku: Redakce Specwar.info | Článek vložen 15. 9. 2008