Městské bojové dovednosti - pohyb - Specwar.info 

Městské bojové dovednosti - pohyb

Předpokladem pro úspěšné splnění městské operace jsou dovednosti operátorů pohybovat se v zastavěných oblastech, což především obnáší vlastní přesun, vnikání do budov, čištění místností, využívání ručních granátů, správný výběr a použití palebných postavení, navigaci a maskování.

Vlastní pohyb je fundamentální složkou boje, kterou musí každý voják bezchybně zvládat. Techniky pohybu je potřeba pilovat tak dlouhou, než je začnete ovládat intuitivně. Aby se snížily škody způsobené nepřátelskou palbou, musí se bojovník vyhýbat otevřeným prostorům, nezanechávat siluetu a vybrat si ukrýt ještě předtím, než se dá do pohybu.

Překročení otevřeného prostoru

Otevřené prostory jako náměstí, ulice a parky jsou přirozené smrtící zóny, nad kterými vládnou osádky zbraní a odstřelovači, a proto je nejlepší se jim vyhnout. Relativně bezpečně se dají přejít malou jednotkou, pokud použije ke krytí kouř například z dýmovnice. Nebezpečím ovšem stále zůstává nepřátelská palba naslepo do dýmu, která se na vás pravděpodobně spustí. Před pohybem si musí každý voják nejprve vyhlédnout nejlepší místo ke krytí a určit si k němu nejvhodnější cestu. Trasu mezi budovami na volném prostranství je nutné zvolit co nejkratší a zbytek cesty k úkrytu je lepší se držet při zdi, kde hrozí o něco menší riziko zasažení nepřátelskou palbou.

Pohyb souběžně s budovou

I když je lepší postupovat pokud možno vnitřky budov, vždy to možné není a vojáci musí postupovat po ulici. K bezpečnějšímu přesunu se dá použít krycí dým, palba nebo postupovat tak, aby vaši přítomnost nepřítel nezjistil. Dokud je voják ve stínu, měl by se pohybovat při zemi, aby nechával nízkou siluetu, a poté rychle vyrazit k další kryté pozici. Pokud nepřátelé spustí na přebíhajícího vojáka palbu, úkolem jeho spolubojovníků je palbu opětovat a převážit. Nepřítel střežící ulici pak bude mít podstatně těžší přebíhajícího vojáka detekovat a zasáhnout.

Pohyb souběžně s budovou
Obr. 1: Pohyb souběžně s budovou.

Pohyb kolem oken

Velkým nebezpečím jsou pro vojáky okna. Nejčastější chybou je vystavení hlavy před oknem v přízemí a přehlédnutí sklepního okna.

Když se voják pohybuje přikrčený pod oknem tak, aby v něm nezanechával stín, je téměř nemožné pro potencionálního nepřítele v okně vojáka zasáhnout. Pokud by se totiž vyklonil z okna, vystavil by se krycí palbě od ostatních.

Podobná zásada platí při křížení sklepního okna. Voják zde představuje pro soupeře snadný cíl, proto by se měl k oknu tiše přikrást, a pak ho „přeskočit“.

Pohyb kolem oken
Obr. 2: Pohyb kolem oken.
Pohyb kolem oken
Obr. 3: Pohyb kolem oken.

Pohyb kolem rohů

Před postupem za roh je nezbytné se za něj nejdřív podívat. Nejobvyklejší chybou vojáků je, že se prozradí vlastní zbraní, kterou za roh nechají volně přečnívat. Nepřítel očekává vaše objevení ve výšce hlavy, kam je také připraven střílet. Proto je vhodné si lehnout na zem a aniž by vás prozrazovala zbraň nahlédnout za roh. V tomto případě se vyplatí mít kevlarovou helmu, která zakryje výraznou část hlavy. Další technikou nahlížení za roh, která se používá při nedostatku času, je takzvaný „koláčový způsob“ (pie-ing method) – viz. obrázek 5.

Pohyb kolem rohů
Obr. 4: Náhled za roh.
Pohyb kolem rohů
Obr. 5: Pohyb kolem rohů - koláčový způsob.

Překonání zdi

Před přelezením zdi je potřeba prozkoumat druhou stranu. Pak se snažte co nejrychleji dostat přes zeď tak, abyste zanechávali minimální siluetu.

Překonání zdi
Obr. 6: Správné přelézání zdi.

Použití dveří

Dveřím by se měli vojáci vyhýbat, a to jak při vstupu do budovy, tak při jejím opouštění. Obvykle jsou totiž sledovány nepřítelem, který s prstem na spoušti čeká, až se v nich objevíte. Pokud ovšem jiná cesta není, omezíte riziko zasažení palbou předem vyhlédnutou krycí pozicí, co nejkratším zdržení se ve dveřích a rychlým přeběhnutím. Při použití dveří hraje obzvláště důležitou úlohu krycí palba.

Použití dveří
Obr. 7: Pohyb skrz dveře.

Přesun mezi pozicemi a krycí palba

Při pohybu mezi pozicemi si musí dát každý voják pozor, aby včas zahájil krycí palbu. Když dosáhne své pozice, musí být okamžitě připraven krýt přesun ostatních. Mezi časté chyby patří, že vojáci střílí přes krytí a vystavují svůj obrys, čímž se stávají snadným terčem. Bezpečnější je střílet přes roh krytí (viz. obrázek 8). Další chyba se objevuje, pokud je voják pravák a střílí z pravého ramena za levý roh a opačně u leváků. Vojáci by měli umět používat obě ramena a přizpůsobit se tak situaci, čímž si zajistí kvalitní krytí při střelbě za levý i pravý roh.

Palba z kryté pozice
Obr. 8: Palba z kryté pozice.
Přesun mezi pozicemi
Obr. 9: Velkou výhodou je umět střílet z obou ramen (tzn. umět střílet zároveň jako pravák i levák).

Práce palebného týmu

Pohybem mezi budovami se palebný tým vystavuje velkému nebezpečí nepřátelské palby. Nicméně v takovém případě by se měl tým přesouvat přes otevřené prostranství ve skupině. Dokud to jde, je potřeba se krýt u budovy, a následně rychle překonat volný prostor, přičemž vhodné rozestupy mezi vojáky jsou 3 až 5 metrů. Pohyb učiníte bezpečnějším, pokud v jeho průběhu provedete na smluvené signály neočekávané změny směru. Další členové týmu zatím poskytují přebíhající skupině krycí palbu.

Práce palebného týmu
Obr. 10: Jedna skupina se přemisťuje, druhá kryje.

Reference

  • Pro článek byl použit překlad amerického armádního manuálu FM 3-06.11 - Urban Combat Skills, odkud pocházejí i obrázky (Army.mil).

Autor článku: Redakce Specwar.info | Článek vložen 17. 8. 2008