David Stirling - Specwar.info 

David Stirling

David Stirling
David Stirling. (Zdroj: neznámý.)

Plukovník Sir Archibald David Stirling byl skotský statkář, důstojník britské armády za druhé světové války, ale především zakladatel britské Special Air Service (SAS).

Stirling se narodil 15. listopadu 1915 v rodinném domě ve Skotsku. Byl synem brigádního generála Archibalda Stirlinga z Keiru a Margaret Fraser, dcery Simona Frasera. Vzdělával se na Ampleforth College a Trinity College v Cambridge. Nicméně jeho povaha a vysoká atletická postava (1,98 m) ho vedly spíše k dobrodružnějšímu životu, ne učení se na akademii. Když v září 1939 vypukla válka, zrovna se připravoval na výstup na Mount Everest. Po vyhlášení války musel od plánu upustit.

Jako nižší důstojník vstoupil roku 1939 ke Skotským strážcům (Scots Guards) a v červnu následujícího roku se dobrovolně přihlásil do nového 8. komanda pod velením podplukovníka Roberta Laycocka, které se stalo součástí Force Z, později přejmenované na Layforce. Nyní působil ve vojenské jednotce, která splňovala vše, co chtěl. Po ukončení činnosti Layforce 1. srpna 1941 zůstal Stirling přesvědčený, že v důsledku mechanizace povahy války by mohl malý tým vysoce vycvičených vojáků s výhodou překvapení způsobit větší škody na nepřítelově bojových schopnostech, než celá četa. Spojil se s podobně smýšlejícím Australanem Jockem Lewesem, důstojníkem Velšských gard, a společně vytvořili jádro, z něhož měla jednotka vzniknout.

Jeho plánu částečně napomohlo zranění při parašutismu, které ho odkázalo na dva měsíce do nemocnice a umožnilo mu promýšlet potenciální činnost budoucí SAS. Také si ale uvědomoval to, že plán nebude snadné realizovat přes řetěz velitelské byrokracie, kterým by bylo třeba projít. Proto se rozhodl jít rovnou na vrchol velení. Stirling navštívil velitelství pro Střední východ v Cairu (Egypt) ve snaze setkat se zde s vrchním velitelem generálem Claude Auchinleckem. Kryjíce se v kanceláři, setkal se Stirling tváří v tvář se zástupcem velitele pro Střední východ generálem Ritchiem. Stirling mu vysvětlil svůj plán a Ritchie přesvědčil Auchinlecka, aby dovolil Stirlingovi vytvořit novou jednotku speciálních sil. Jednotka dostala úmyslně zavádějící název L Detachment, Special Air Service Brigade, aby posílila již existující mylné domnění o parašutistické brigádě v Severní Africe.

Stirling kolem sebe shromáždil 66 mužů z bývalé Layforce a začal s přípravou. Jeho první pokus o napadení pomocí parašutistického výsadku byl katastrofální. Stirling přecenil schopnosti svých mužů v parašutistickém výsadku za nepříznivého počasí. Vyskočili za silného větru a deště a pouze 22 mužů z 66 se vrátilo na základnu. Místo toho, aby podlehl depresím kvůli ztrátě svých kamarádů, Stirling věřil, že nejlepším utěšením bude poučení se z chyb v nezdařeném nájezdu a učinil důležité rozhodnutí. Nejlepším průnikem na nepřátelské území již neměl být parašutistický seskok, ale přiblížení se pouští pod rouškou noci. Tento způsob je nejen bezpečný, ale i velmi efektivní, navíc byl utvrzen rozhodnutím spolupracovat s Long Range Desert Group založenou Ralphem Bagnoldem.

Posléze dostala SAS své vlastní džípy a Stirling se je rozhodl použít na nájezdy na německé vzdušné základny. Kvůli zničujícím následkům útoků a tedy úspěchů SAS vydal Hitler svůj nechvalně známý Kommandobefehl - rozkaz, aby byl každý zajatý příslušník speciálních sil zastřelen.

V roce 1943 padl Stirling do zajetí Němců a ve vězení zůstal do uklidnění války. Po Stirlingově uvěznění převzali velení SAS jeho bratr Bill Stirling a Robert Blair („Paddy“) Mayne.

Během patnácti měsíců před Stirlingovým zadržením zničila SAS přes 250 letounů zaparkovaných na zemi, více jak deset skladišť zásob, dále likvidovala cesty, ničila vlakové komunikace a z akcí vyřadila stovky nepřátelských vozidel.

Jelikož se Stirling obával, že Británie ztratila po válce svou sílu, zorganizoval dohody na prodej britských zbraní jiným státům, jako například Saudské Arábii.

Za svou práci během druhé světové války dostal Distinguished Service Order. V roce 1990 byl Stirling pasován na rytíře a zemřel téhož roku 4. listopadu.

V roce 2002 byla na Hill of Row otevřena pamětní socha Stirlinga stojícího na skále.

Reference

Autor: Redakce Specwar | Vloženo 9. 1. 2010 |