Azbuka - abeceda

Ruská abeceda.

Azbuka Čte se Vyslovuje se Příklad
а А [a] a спецназ [specnaz] - specnaz
б Б [be] b бар [bar] - bar
в В [ve] v автомат [avtamát] - samopal
г Г [ge] g/v год [god] - rok / зимнего [zímněvo] - zimního
д Д [de] d десант [desant] - desant
е Е [je] je/ě/é Ева [jéva] - Eva / делать [dělať] - dělat
ё Ё [jo] jo/ó ёжик [jóžik] - ježek / орёл [aŕjól] - orel
ж Ж [že] ž уже [užé] - už
з З [ze] z завтра [závtra] - zítra
и И [i] i спутник [spútnik] - satelit
й Й [i kratkoje] j война [vajná] - válka
к К [ka] k как [kak] - jak
л Л [el] l любить [ljubít’] - milovat
м М [em] m мост [most] - most
н Н [en] n танк [tank] - tank
о О [o] o операция [] - operace
п П [pe] p план [plan] - plán
р Р [er] r город [górod] - město
с С [es] s сигарета [sigarěta] - cigareta
т Т [te] t твой [tvoj] - tvůj
у У [u] u улица [úlica] - ulice
ф Ф [ef] f фабрика [fábrika] - továrna
х Х [cha] ch охрана [ochrána] - ochrana
ц Ц [ce] c цифра [cífra] - číslice
ч Ч [če] č чистый [čístyj] - čistý
ш Ш [ša] š вертушка [v'ertúška] - vrtule
щ Щ [šča] šč товарищ [tavárišč] - přítel
ъ Ъ [tvjórdyj znak] nevyslovuje se отъезд [ot”jézd] - odjezd
ы Ы [y] y были [býli] - byli
ь Ь [mjágkij znak] nevyslovuje se, změkčuje předcházející souhlásku жизнь [žizn’] - život
э Э [e] e это [éta] - to, toto
ю Ю [ju] ju/ú южный [júžnyj] - jižní
я Я [ja] ja/á армия [armija] - armáda

Vysvětlivky

  • čárka označuje přízvuk (nečte se dlouze), např. [tavárišč];

Autor článku: Redakce Specwar.info | Článek vložen 28. 6. 2010