Profil jednotky

Rota Commando č. 602 je špeciálna jednotka argentínskej armády. Jej vojaci nosia typický zelený baret. Rota je rozdelená do troch útočných oddielov. Jednotka bola v súčasnej podobe vytvorená 21. mája 1982.

Rota sa zúčastnila vojny o Falklandy a pod velením majora Alda Rica. K prvým bojom došlo v noci z 29. na 30. mája 1982, keď sa 3. oddiel pokúsil obsadiť Mount Kent, no ich útok bol odrazený britskými SAS. K ďalšiemu stretu došlo už v noci 30. mája, keď sa 2. oddiel pokúsil obsadiť Bluff Cove Peak. Útok bol opäť odrazený hliadkou SAS o počte pätnástich mužov na ktorú Argentínci nechtiac narazili, pričom obe strany stratili dvoch mužov. Obaja mŕtvi príslušníi 602. roty boli posmrtne vyznamenaní za statočnosť. V tú istú noc v blízkosti miesta stretu pristála rota K špeciálnej jednotky 42. Commando britskej námornej pechoty. 2. oddiel sa pokúsil oblasť opustiť, no dostal sa pod silný útok SAS.

V boji sa nedarilo ani 1. oddielu. 31. mája sa zúčastnil bitky o Top Malo House. Jednotka utrpela po 45 minút trvajúcom boji ťažké straty a tí jej príslušníci, ktorí prežili padli do zajatia. 3. oddiel sa zapojil do bojov v blízkosti rieky Murrell kde sa im 10. júna podarilo vytlačiť čatu britskej námornej pechoty z jej pozícií a ukoristiť množstvo vybavenia. K poslednému bojovému nasadeniu došlo v noci z 12. na 13. júna, keď sa opäť 3. oddiel zúčastnil útoku na britské pozície v okolí Mount William.

V súčasnosti je rota umiestnená na základni Campo de Mayo a je podriadená Fuerza de Despliegue Rápido (ang. Rapid Deployment Force, slov. Jednotka rýchleho nasadenia) a je súčasťou Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales (ang. Special Operations Forces Group, slov. Skupina síl pre špeciálne operácie).

Referencie

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článok vložený 29.03.2014