Dánsko

Politiets Aktionsstyrke (AKS)

AKS
Politiets Aktionsstyrke (AKS). (Zdroj: neznámý.)

Profil jednotky

Politiets Aktionsstyrke je jednotka speciálních sil dánské policie a sehrává úlohu národní jednotky SWAT. Vypořádává se s extrémně náročnými a život ohrožujícími kriminálními případy. Do oblasti její činnosti patří boj proti terorismu, záchrana rukojmích a řešení únosů. Rovněž se vypořádává se situacemi vyžadujícími rychlou pomoc, které jsou příliš nebezpečné na to, aby je řešily jiné složky. AKS je odpovědná za veškeré protiteroristické mise na dánském území.

Mise

 • primární:
  • protiteroristická činnost a ochrana dánského území před průnikem teroristů
 • sekundární:
  • záchrana rukojmích
  • zajišťování zvláště nebezpečných zločinců
  • VIP ochrana
  • řešení únosů

Vytvoření a zrušení

 • vytvoření: po incidentu v Mnichově v roce 1972

Historie

Informace o AKS jsou přísně střeženým tajemstvím a o jejích operačních funkcích se toho také moc neví. Nicméně je známo, že jednotka vznikla krátce po incidentu v Mnichově v roce 1972 při letních olympijských hrách. Počáteční síla se skládala asi z 50 až 70 mužů. V roce 1988 došlo k reorganizaci AKS a počet příslušníků se zvýšil na 100.

Výběr a výcvik

Jednotka cvičí společně s elitními armádními a námořními silami Jaegerkorpset a Fromandskorpset. AKS úspěšně spolupracuje ve výcviku s britskou SAS a německou GSG-9, podle jejichž vzoru byla vybudována.

Organizace

V současnosti má AKS přibližně 70 mužů. Ti jsou organizováni po dvojicích do osmičlenných týmů. Jednotka spadá pod velení Politiets Efterretningstjeneste (PET), dánské Bezpečnostní zpravodajské služby, může zasahovat i ve prospěch dánské kriminální policie. AKS patří mezi dánské síly okamžité reakce. Při výjimečném stavu se přidružuje k vojenským speciálním silám.

Výzbroj a výstroj

Výzbroj a výstroj se z velké části shoduje s vybavením německé GSG-9. Mezi užívané zbraně například patří H&K USP Compact či H&K MP5.

Autor článku: Redakce Specwar | Poslední aktualizace 27. 12. 2009