Vlajka Estonsko

K-Komando

K-Komando
K-Komando. (Zdroj: neznámý.)
K-Komando znak

Profil jednotky

K-Komando je speciální jednotka estonské kriminální policie. Její aktivity jsou obdobné jako u amerických týmů SWAT. To znamená, že především řeší situace s rukojmími, bojuje s terorismem, zajišťuje přepravu a likvidaci obzvláště nebezpečných pachatelů trestné činnosti a rovněž se zabývá ochranou VIP a důležitých svědků. Mezi další oblast činnosti lze zahrnout například zvládání výtržností. Jednotka je umístěna v hlavním estonském městě Talin a je odpovědná ministru vnitra.

Úkoly

 • záchrana rukojmích
 • protiteroristická činnost
 • zajištění, transport a likvidace zvláště nebezpečných pachatelů
 • ochrana VIP a zvláště významných svědků

Vytvoření a zrušení

 • vytvoření: devadesátá léta 20. století

Velitelství

 • hlavní město Talin

Historie

Po staletích nadvlády dánské, švédské, německé a nakonec sovětské dosáhlo Estonsko v roce 1918 nezávislosti. V roce 1940 bylo násilně pohlceno Sovětským svazem a svou svobodu opět získalo až po pádu SSSR v roce 1991. Od chvíle, kdy poslední ruské oddíly odešly, mělo Estonsko možnost volně navazovat spolupráci se západní Evropou a vytvářet vlastní bezpečností složky. V roce 2004 se stalo členem NATO a Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že v oblasti speciálních sil nemělo Estonsko na co navázat, byla pro něj velkou oporou spolupráce se zahraničními jednotkami, mezi které patří americká FBI či HRT (Hostage Rescue Team). Na počátku devadesátých let vzniklo K-Komando, speciální jednotka estonské kriminální policie. Název K-Komando je odvozen od jména jejího dřívějšího velitele Lembita Kolka.

Organizace

Jednotka operuje pod velením Keskkriminaalpolitsei, Centrály kriminální policie, a je odpovědná přímo ministru vnitra. Počet jejích členů je přibližně 30.

V dějinách jednotky došlo několikrát ke změně názvu, K-Komando je jen jedno z historických pojmenování. V anglosaských zemích se ustálilo označení jednotky jako SOG (Special Operations Group), což ovšem vede k různým nejasnostem, jelikož stejné označení používá i vojenská speciální jednotka estonské armády.

K-Komando
K-Komando. (Zdroj: neznámý.)

Výbava

Technika

Při svých akcích velmi úzce spolupracuje s ostatními složkami policie a s armádou, od kterých si půjčuje techniku. Od armády používá obrněné kolové transportéry, vrtulníky od policie a motorové čluny a rychlá plavidla poskytuje pohraniční stráž.

Výzbroj a výstroj

Politický vývoj Estonska se promítl i do výzbroje K-Komanda, kterou tvoří směs sovětských a západních zbraní.

 • pistole Makarov (ráže 9mm)
 • pistole Browning HP (ráže 9mm)
 • samopal H&K MP5K (ráže 9mm)
 • samopal H&K MP5A3 (ráže 9mm)
 • samopal H&K MP5SD3 (ráže 9mm)
 • automatická puška AKS-74U (ráže 5,45mm)
 • puška H&K G36V (ráže 5,56mm)
 • SIG SG551-2P SWAT (ráže 5,56mm)
 • automat PSG1 (ráže 7,62mm)
 • puška DSR-1 (ráže 7,62mm)
K-Komando
K-Komando. (Zdroj: neznámý.)

Výběr a výcvik

K-Komando je známé pro svou hrůzu nahánějící pověst a vysoký stupeň profesionality. Přijímací řízení obsahuje pečlivé prověřování a vyžaduje odsouhlasení od všech současných členů. Teprve poté, co je dosaženo shody, je kandidát přijat k jednotce. Stejně tak jako v jiných zvláštních policejních jednotkách, musí mít i zde uchazeči dlouhý služební záznam.

V oblasti výcviku spolupracuje K-Komando velmi úzce s německou Grenzschutzgruppe 9 a americkou FBI. Jako příprava bojového umění se vyučuje reálný bojový systém Wing Tsun (EWTO).

Autor článku: Redakce Specwar | Poslední aktualizace 27. 12. 2009