Úvod do světa elitních a speciálních sil

Speciální síly nebo také speciální operační síly jsou vojenské jednotky vytvořené a určené k vykonávání zvláštních misí. Jedná se o vysoce vycvičené útvary, mezi jejichž úkoly patří především průzkumné operace (SR), nekonvenční válčení (UW), přímé akce (DA) a boj s terorismem (CT). Pro speciální síly je typické složení z relativně malých skupin vysoce vycvičených vojáků, kteří jsou vyzbrojeni a vybaveni specializovaným vybavením a řídí se pravidly soběstačnosti, tajnosti, rychlosti a těsné týmové spolupráce.

Pojem speciální síly je mlhavý. V tom, jaké přesně síly mohou být považovány za speciální, záleží především na mínění. Speciální síly však nejsou to samé jako elitní síly. Elitní síla je síla tvořená vojáky, kteří byli vybráni pro svou kvalifikovanost a přiřazeni do stejné jednotky. Většina speciálních sil je elitní do určité míry, ale ne všechny elitní síly jsou zároveň speciálními silami. Od elitních sil se může očekávat ta samá činnost jako u jednotek běžné armády, pouze na vyšší úrovni, a tak mohou být stěží považovány za speciální síly; jako příklad Napoleonova císařská stráž. Nemělo by také docházet k záměně speciálních sil za vojenské specialisty, což jsou jednoduše lidé se zvláštními schopnostmi a úkoly uvnitř armády, jako třeba vojenští doktoři, technici, přední pozorovatelé a mechanici. Tým speciálních sil by měl ovšem zajisté zahrnovat lidi se speciálním vojenským výcvikem, ale jinak nemají pojmy nic společného.

Průběh přijímacího řízení do speciálních sil se vyznačuje extrémní náročností. Obecně lze říci, že výcvik nováčků přesahuje dva roky trvání. Některé mise mohou vyžadovat dodatečný trénink. Protože práce speciálních sil je často vedena v utajení a obsahuje důvěrné informace, procházejí kandidáti před přijetím dlouhotrvající zkušební dobou, která má nesmírně vysoký počet odpadlých uchazečů. Kandidáti také musejí mít bezpečnostní prověrku.

Operátoři speciálních sil mohou být rovněž využiti v zahraniční při výcviku tamějších sil, pokud je cizím zemím poskytována vojenská pomoc. Proto značná část výcviku speciálních jednotek zahrnuje rozvíjení jazykových a kulturních znalostí. V důsledku utajování věcí obklopujících většinu jejich výcviku a práce se speciální operační síly jeví jako záhadné a mnohdy jsou tématem vojenských fikcí a akčních filmů. Na rozdíl od jejich jednoznačného profilu ve všeobecné kultuře a médiích se ti, kdo v jednotkách speciálních sil slouží, často sami označují za „tiché profesionály“ (Quiet Professionals).

Autor článku: Redakce Specwar | Poslední aktualizace 27. 12. 2009