Multi-Terrain Pattern (MTP) - Specwar.info 

Multi-Terrain Pattern

MTP - Multi-terrain pattern
Britský maskovací vzor Multi-terrain Pattern (MTP).

Během nasazení v Afghánistánu v roce 2009 používali britští vojáci standardní DPM uniformy své armády. V závislosti na konkrétní oblasti, kde operovali, si volili kombinace mezi DPM vzorem pouštním a vzorem pro mírné pásmo. V některých provinciích, jako například provincii Helmand, nastával s volbou správné uniformy problém. Zdejší přírodní podmínky jsou totiž velmi rozličné - pouště, zemědělské zóny kolem řeky Helmand, hory, lesy i osídlené oblasti, a tak se objevily názory, že DPM vzory nejsou zrovna ideální...

Britští vojáci (v uniformách pouštních DPM) v provincii Helmand na jihu Afghánistánu
Britští vojáci (v uniformách pouštních DPM) v provincii Helmand na jihu Afghánistánu.
[Zdroj: neznámý.]

V reakci na vzniklé podněty provedly týmy britského ministerstva obrany testy uniforem různých maskovacích vzorů. Řada zkoušení proběhla v Británii, na Kypru, v Keni a Afghánistánu. Cílem bylo stanovit, který vzor bude nejefektivnější v rozmanitých podmínkách afghánského bojiště. V testech nejlépe obstál vzor Multicam společnosti Crye Precision. Britská armáda se ovšem nespokojila s pouhým převzetím tohoto vzoru. Chtěla mít takový vzor, který zřetelně zachová britskou identitu DPM vzorů a který zaručí, že bude možné britské vojáky jednoznačně identifikovat. Proto zaúkolovala americkou Crye Precision a ta vyvinula vzor nazvaný Multi-Terrain pattern.

MTP smock
MTP smock.

Premiéru v armádě měl Multi-Terrain pattern v prosinci 2009 a od března 2010 si ho mohou užívat vojáci na misi v Afghánistánu. Armáda ho začala zařazovat do výstroje v průběhu roku 2011.

Britský voják, Afghánistán
Britský voják v afghánské provincii Helmand, duben 2010.
[Zdroj: HM Forces.co.uk.]

Autor: Redakce Specwar | Vloženo 8. 6. 2010 | Aktualizace 1. 9. 2011