Vojenský výkladový slovník

|A-E| |F-J| |K-O| |P-T| |U-Z|
A
ADMINISTRATIVE COMMAND POST nebo ACP. Součást funkce CP, která řídí logistiku, tisk, sdělovací techniku a související operační podporu. ACP je jedním ze dvou CP. To druhé je Tactical Command Post, jímž je operace plánována, řízena a velena.
ADOO. Arabský výraz pro "protivníka". Často je používán veterány SAS ze středněvýchodních operací, zejména těmi, kteří dříve sloužili v Ománu a jižní Arábii.
AIRBORNE BATTLE GROUP (ABBG). (Airborne battle group - výsadková bitevní skupina.) ABBG je vševojsková organizace z druhé strany výsadkových jednotek. zvládá samostatné bojovné síly schopné obsazení a držení cíle, v pohotovosti pro Main Force insertion.
ACTIVITIES SPECIFIED BY THE GOVERMENT. (Activities specified by Government - činnost určená vládou.) Činnosti určené vládou se velmi liší od normálních operací jednotek, protože jsou mimo rozsah jejich normálních misí.
ADVANCE FORCE. Činnost vyžadující bezprostřední přesun sil s úmyslem potlačit hrozbu před přesunem následujících sil.
AIR ASSAULT. (Air Assault - vzdušný výpad.) Při vykonávání vzdušného výpadu musí mít vojáci schopnosti týkající se vzdušného výpadu. Helikoptéry během vyložení vojáků nepřistávají. Air assualt je podobný air mobile assault, který ovšem nevyžaduje zvláštní schopnosti.
AIRBORNE OPERATION. (Airborne operation - výsadková operace.) Podstata výsadkové operace spočívá ve využití vzdušné strany k zapojení pozemního vojska to bitvy letecky.
AIRBORNE RAPPELING. (Airborne rappelling - vzdušné slaňování.) Horolozecká technika sestupu po lezeckém laně z . Člověk na laně využívá třecí a mechanické brzdící zařízení na kontrolu sestupu.
AIRLAND BATTLE DOCTRINE. Přístup k vojenským operacím, který si uvědomuje plný potenciál sil. Popisuje spojené vzdušné a pozemní síly s důrazem kladeným na službu vnitřní spolupráce.
AIR MOBILE INSERTION. Během tohoto vysazení jsou operátoři naloženi do helikoptér a letecky dopraveni do určené přistávací zóny. Pro air mobile insertion nejsou vyžadovány zvláštní schopnosti.
AREA OF INFLUENCE. Pásmo ovlivnění. Zeměpisná oblast, ve které je velitel schopen kdykoliv okamžitě ovlivňovat operační činnost manévrováním nebo systémem podpůrné palby pod svým velením či kontrolou.
AREA OF INTEREST. Zájmová plocha.
AREA OF OPERATIONS (AO). Operační oblast.
AREA OF RESPONSIBILITY (AOR). Prostor uvnitř operační oblasti (AO), který bude pod hlavní odpovědností týmu. Jako příklad: Vstupující tým může mít jako hlavní AOR po vyražení dveří pravou polovinu obývacího pokoje obydlí. Odstřelovačský tým může mít jako AOR severní stěnu stavby, pokud jsou ve skupině (assault group) dva odstřelovačské týmy, tak jeden může mít na zodpovědnost severovýchodní a druhý severozápadní stěnu. Úderný tým (assault team) může mít uvnitř budovy tři menší oblasti zdpovědnosti (subAORs) postupně vytvořené po vyražení dveří. Jednotlivci v týmu mohou také mít své vlastní oblasti zodpovědnosti uvnitř každé místnosti.
ASSAULTER. Člen úderného týmu.
ASSAULT GROUP. (Assault group - úderná skupina.) Tvoří ji několik úderných týmů (assault team). Skupinu vede Assault Commander.
ASSAULT LANDING OPERATION. (Assault landing operation - úderná výsadková operace.)
ASSAULT TEAM. (Assault team - úderný tým.) Základní tým speciálních sil během operací. Může ho tvořit velitel úderného týmu (Assault Team Commander), breacher, střelci, (para)zdravotník, communication man a podle typu mise také několik dalších specialistů. Součást Assault Group.
ASSAULT TEAM COMMANDER. Assault Team Commander (velitel úderného týmu) nemusí mít vždy nejvyšší pozici. Častěji je to zkušenější člen úderného týmu. Velitel musí dokonale chápat misi a znát všechny týmové pozice. Od chvíle, kdy řídí taktické rozmístění týmu, musí být schopen pod tlakem dělat rychlé a efektivní rozhodnutí.
AVALANCHE. (Avalanche - lavina.) Kódové slovo přijaté některými jednotkami k upozornění na možné výbušniny v AO (Area of operation). Také slouží jako rozkaz k ústupu z AOR.
B
BALISTIKA. Věda o pohybu a dopadu střely. Studuje především trajektorii, rychlost a energii střeliva.
BADGED. Termín SAS označující uchazeče, který úspěšně splnil výběrové a pokračovací kurzy a může vstoupit do jednotky. Doslovně to lze z angličtiny přeložit jako: "Ten, který dostal a má odznak."
BANG. Slangový výraz pro flash-bang granát.
BASHA. Nejdříve výraz označující improvizovaný nebo dočasný vodu nepropouštějící úkryt zkonstruovaný z ponča, pláštěnky či jiných materiálů, které jsou k dispozici. Později se stal obecnějším výrazem příslušníků SAS pro kasárna nebo jiný způsob ubytování.
BERM. Obranný či ochranný val ze zeminy, většinou narychlo vybudovaný, jehož smyslem je poskytnout ochranu dočasnému pozorovacímu stanovišti nebo předsunuté základně palebné podpory.
BENT SPEAR. Krycí název pro nehodu jaderných zbraní.
BERGEN. Batoh užívaný britskými speciálními silami v aktivní službě.
BIRD. Letoun, obyčejně helikoptéra. (Bird - pták.)
BLACK BIRD. Těžko zjistitelný, pozorovatelný letoun USAF (US Air Force - Americké vzdušné síly), či letoun kategorie stealth (neviditelný) užívaný pro speciální operace.
BLACK OPERATIONS. Činnost k zajištění zpravodajských, kontrarozvědných a další podobných aktivit pod záštitou nebo vedením státních oddělení či agentur takovým způsobem, aby bylo zajištěno utajení a ukrytí. Od tajných operací (covert operations) se odlišují tím, že je kladen větší důraz na skrytí operace, než na utajení identity sponzora akce.
BLITZKRIEG. (Blitzkrieg - blesková válka.) Bleskové přepadení je německý výklad britského strategického záměru nazývaného "nepřímý přístup" (indirect approach).
BLUE-ON-BLUE. Výraz SAS označující náhodné střetnutí mezi silami stojícími na stejné straně, často se tomu také říká "přátelská palbou". Nicméně vojáci stojící na straně, která přátelskou palbu schytá, většinou používají barvitější výrazy pro popis situace, v níž se octli.
BOJ V BUŠI.
BOJ V DŽUNGLI.
BOJ V LESÍCH.
BOJ V NOCI.
BOJ V POLÁRNÍCH PODMÍNKÁCH.
BOJ V POUŠTI.
BOJ VE MĚSTĚ.
BOJOVÁ UMĚNÍ. Velmi důležitá složka výcviku speciálních sil.
BOJOVÝ VÝCVIK SPECIÁLNÍCH SIL.
BASIC UNDERWATER DEMOLITION/SEAL (BUD/S). (Basic Underwater Demolition/SEAL - Základy podvodních demoličních činností/SEAL.) Základní výcvikový program US Navy SEALS. Základní výcvikový kurz v délce 26 týdnů, který musí všichni uchazeči do SEAL podstoupit a projít, aby se dostali do týmů SEAL.
BLACK. Přezdívka pro vybavení speciálních protiteroristických jednotek. Název je zvolen podle barvy bojového oděvu.
BLOW AND GO. (Blow and go - odpal a jdi.) Výraz užívaný protiteroristickými jednotkami jako odkaz na dynamický vstup; odpal výbušnou nálož a okamžitě poté vstup do budovy skrz vzniklou trhlinu nebo díru. Viz. také dynamický vstup (dynamic entry).
BOMB DAMAGE ASSESSMENT (BDA). (Bomb Damage Assessment - odhad škod způsobených bombardováním.) Důležitým bodem moderního způsobu válčení je zjištování rozsahu škod způsobených bombardováním na zařízeních protivníka. Nepřítel se ovšem snaží škody zakrýt a jelikož tachniky pro maskování způsobených škod před leteckým nebo kosmickým průzkumem velmi pokročily, je často jediným možným způsobem, jak zjistit jejich zkutečný rozsah, vyslání týmů na odhad škod způsobených bombardováním do dané oblasti. A to i přesto, že zde hrozí reálné nebezpečí prozrazení.
BREACH. (Breach - porušení, porušit.) Násilné dosažení dynamického vstupu, s beranidlem, vykopnutím nebo výbušninou vyražením dvěří či okna nebo i zdi, pokud je třeba.
BROKEN ARROW. (Broken arrow - zlomený šíp.) Krycí název pro jadernou havárii. Je o mnoho závažnější než Bent Spear. Viz. také Dull Sword.
BUNKR.
C
CANARY. (Canary - kanárek.) Slangový výraz pro rukojmí.
CAMOUFLAGE. (Camouflage - maskování.)
CASEVAC. (Casualty evacuation - evakuace ztrát.) Většinou s pomocí vrtulníků. Viz. také Medical evacuation.
C&C. (Command and Control - velení a řízení.) Odkazuje k velitelským týmům řídící speciální projekty nebo utajené operace.
CIVIL AFFAIRS (CA). (Civil Affairs - civilní záležitosti.) Oficiální název pro speciální operační jednotky, které provádějí civilně-vojenské operace.
CIVVIES. Civilní oděv, může odkazovat k oděvu oblékanému při odchodu do civilu či při demobilizaci. V poslední době se však tento termín používá spíše pro označení tajných a vysoce tajných operací prováděných v civilních šatech, bez uniforem.
COIN. (Couter-Insurgency - protipovstalecký.) Obecně rozšířený termín používaný k označování boje s gerilami, ozbrojenými vzpourami, rebeliemi, a povstáními a protivládními aktivitami. Neodkazuje k terorismu.
COMMANDER-IN-CHIEF (CINC). (Commander-in-Chief - vrchní velitel.) Velitel národních významných sil nebo významná složka těchto sil.
CONTINUATION. (Continuation - pokračování.) Pokračovací kurz SAS následující po výběrovém kurzu (selection). V jeho průběhu jsou rekruti SAS zaškolováni v mnoha dovednostech SAS.
CORK. (Cork - korek, zátka.) Označení pro prostředek, který zabrání vylučování. Speciálními jednotkami je užíván v případě, kdy by zápach lidských výkalů mohl ohrozit průběh tajné operace.
CLOSE QUARTES BATTLE (CQB). (Close Quartes Battle - boj na krátkou vzálenost [v obydlených oblastech].) Boj v uzavřených prostorách na malou vzdálenost. Mezi tyto prostory patří budovy, letadla, vlaky a tunely. Tento způsob boje vyžaduje od operátorů schopnost rychlého myšlení a okamžitých reakcí.
CLOSE QUARTER SHOOTING (CQS). (Close Quarter Shooting - střelba na krátkou vzálenost.) Zvláštní oblast zapojení běžná pro operace speciálních sil uvnitř budov, s promíchanými rukojmími a únosci, často ve tmě, v blízkosti kouře a explozí.
COMBAT SEARCH AND RESCUE (CSAR). Vyhledávání a záchrana rukojmích v bojových podmínkách. Především odkaz na záchranné akce pronikající hluboko do nepřátelského území vrtulníky, jejichž cílem je záchrana posádky havarovaného spojeneckého letounu.
CRRC. (Combat Rubber Rainding Craft - bojový gumový útočný člun.) Je používán obojživelnými speciálními silami, jako jsou americké SEAL, komando Hubert či britské SBS.
CRUD. Rozličné plísně a vyrážky, jimiž trpí vojáci působící v teplém klimatu. Musí se s nimi potýkat především vojáci účastnící se dálkových hlídek na území nepřítele, a proto je nutností mít v každé hlídce minimálně jednoho zdravotníka.
CRW. (Counter-Revolutionary Warfare - protirevoluční válčení.) Termín SAS označující protiteroristické (CT) a protipovstalecké (COIN) operace.
CS. Chlorobenzyliden malinitril. Plyn k potlačování občanských nepokojů. Postupně se i přes své velké množství vedlejších a následných docela závažných fyzických i psychických následků velmi rozšiřuje. Jednotky speciálních sil mu dávají přednost i před silnějšími a déle působícími plyny.
CT. (CounterTerrorist - protiteroristický.)
D
DEBRIEFING nebo DEBRIEF. Debriefing or debrief
DECEPTION. (Deception - podvod.)
DELIBERATE ASSAULT TEAM/PLAN nebo DAT/P. Deliberate Assault Team/Plan or DAT/P
DEMOLITIONS nebo DEMO. Demolitions or Demo
DEMONSTRACE.
DEROS. (Date of Expected Return from Overseas - datum očekávaného návratu ze zámoří = návrat ze služby mimo území Spojených států.)
DET. (Detachment - jednotka speciálního určení.)
DIRECT ACTION (DA). (Direct action - přímá akce.) Jsou to údery s krátkým trváním a jiné ofenzivní akce malého rozsahu, vedené jako speciální operace na nepřátelských, popřených, nebo politicky citlivých místech. Využívají speciální vojenské schopnosti ke zmocnění se, zničení, obsazení, využití, osvobození nebo poškození určeného cíle.
DIRECT APPROACH. Strategie, ve které se snaží velitel porazit nepřátelskou politiku vojenskými silami.
DISTINGUISHED VISITOR PROTECTION (DVP). (Distinguished Visitor Protection - ochrana významné osoby.) Úlohy často přidělené americkým týmům speciálních sil, když přijde do města na návštěvu prezident nebo jiná významná osoba.
DOUBLE-TAP (DVOJÍ ZAKLEPÁNÍ). Dvě mířené střely vypálené rychle za sebou na teroristu zaručující, že terorista už nebude představovat žádnou další hrozbu. Jeden střela je mířena do hrudníku, druhá do hlavy.
DRILL. Drill
DRY HOLE. (Dry hole - suchá díra.) Prázdná místnost nebo stavba.
DS. (Direct Staff - řídící štáb.)
DULL SWORD. (Dull sword - tupý meč.) Krycí název pro situaci, v níž selže nebo se poničí jaderná zbraň, což může mít za následek detonaci či radioaktivní znečištění.
DYNAMIC ENTRY. (Dynamic Entry - dynamický vstup.) Při tzv.dynamickém vstupu síly úderného týmu rychle vtrhnou do opevněného prostoru. K proražení dvěří, oken nebo odvedení pozornosti lidí za barikádou mohou být použity výbušniny, beranidla a vozy. Dynamický vstup se nasazeje tehdy, nachází-li se rukojmí ve vážném ohrožení života, nebo když není kvůli překážkám možné provést skrytý vstup (covert entry).
DZ. (Dropping Zone - zóna shozu.) Zóna určená pro vysazování výsadkářů nebo zásob pro již rozmístěné jednotky.
E
EAGLE. (Eagle - orel.) Slonagový výraz pro spolehlivého chlapíka nebo operátora speciálních operačních sil.
E&E. (Escape and Evasion - útěk a únik.)
EOD. (Explosive Ordnance Disposal - odstraňování výbušné munice.) Zneškodňování nevybuchlých bomb.
ESPIONAGE. (Espionage - špionáž.) Akce v podobě tajných operací vedené s cílem získání informací.
EXIT POINT (EXP). (Exit point - odchozí bod.) Určené místo ve stavbě, přes který jí má tým opustit, obyčejně je určen při briefingu.
EXFILTRATION (EXFIL). (Exfiltration - zmizení.) Přesun osob nebo jednotek z oblasti ovládané nepřítelem pomocí tajných prostředků, triků či náhlých překvapení a podobně.
|A-E| |F-J| |K-O| |P-T| |U-Z|