Vlajka Ruska

Kremelsky pluk

(Kremelsky pluk)

Kremelsky pluk
Kremelsky pluk. (Zdroj: wikipedia.)

Profil jednotky

Kremeľský pluk, známy ak aj Prezidentský pluk, predstavuje špeciálnu jednotku podriadenú Federálnej ochrannej služby. Ako napovedá už samotný názov, úlohou jednotky je ochrana ruského Kremľa a najvyšších štátnych činiteľov. Od decembra 1997 je pluk oficiálne poverený taktiež ochranou večného plameňa na Pamätníku neznámeho vojaka. Základňou jednotky je historické zbrojnica.

Vedenie Sovietskeho zväzu sa z Petrohradu do Moskvy presunulo v roku 1918. V tom čase bolo pod ochranou Lotyšských strelcov. Tí boli ale v dôsledku občianskej vojny prevelení na front a ochranu Kremľu prevzali kadeti z vojenskej akadémie.

Až v roku 1935 boli kadeti vystriedaní novovzniklým Práporom špeciálneho určenia. 8. apríla 1936 bol vydaný rozkaz č. 122 podľa ktorého bol prápor zmenený na Pluk špeciálneho určenia. Napriek tomu je vznik Pluku oficiálne oslavovaný 7. mája.

So začiatkom 2. svetovej vojny bol Pluk posilnený a bola posilnená ochrana Kremľa, mimo iné kvôli tomu, že tu sídlilo vojenské velenie krajiny. V rokoch 1942 - 1943 boli vyslané štyri skupiny odstrelovačov z radov Pluku aby posilnili rady Západného a Volchovského frontu. Podľa dostupných informácií zabili dohromady vyše 1 200 nepriateľov, pričom utrpeli straty vo výške “len“ 97 mŕtvych. Vo februárí 1944 bola jednotka dekorovaná Rádom červeného práporu a tri jeho prápory sa zúčastnili na vojenskej prehliadke po kapitulácii nacistického Nemecka.

V roku 1952 došlo k ďalšej reorganizácii, ktorej výsledkom bol Samostatný pluk špeciálneho určenia. O devätnásť rokov neskôr došlo k ďalšiemu premenovaniu na Samostatný Kremeľský pluk červeného práporu. Súčasný štatút plu nadobudol 20. marca 1993. 2. septembra 2002 sa stala súčasťou Pluku aj jazdecká jednotka, ktorej príslušníci boli z radov 11. jazdeckého pluku.

Štruktúra

- veliteľstvo

- kapela

- 1. prápor

2. rota

3. rota

4. rota

5. rota

- 2. prápor

6. rota

7. rota

8. rota

9. rota

- 3. prápor

1. čestná gardová rota

11. čestná gardová rota

automobilová rota

- Prezidentská jazdecká eskorta (bývalý 11. jazdecký pluk)

10. rota

12. rota

1. jazdecká eskadra

2. jazdecká eskadra

- 4. operačný rezervný prápor

operačná rezervná rota

ochranná rota

Reference

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Kremlin_Regiment>
  • http://www.ppolk.ru/>
  • http://archive.kremlin.ru/eng/articles/atributesEng07.shtml>

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článek vložen 20.02.2014