Vlajka USA

US Navy SEALs

motto: The only easy day was yesterday.

US Navy SEALs
US Navy SEALs. (Zdroj: US Navy.)
US Navy SEALs

Profil jednotky

United States Navy SEALs jsou speciální operační síly amerického námořnictva. Tyto síly se zabývají nekonvenčním válčením, přímými akcemi, bojem proti terorismu a průzkumnými operacemi. Jsou schopni operovat na moři, ve vzduchu i na zemi. Odtud je také odvozen jejich název; z počátečních písmen anglických slov označujících tyto tři prostředí (sea, air, land), tedy SEAL.

Týmy SEALs procházejí obtížným výcvikem. Tento výcvik, nebo-li Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S), je vedený ve speciálním námořním válečném středisku v Coronadu. Studenti se setkávají s překážkami, které rozvíjejí a testují jejich vytrvalost, vůdcovské schopnosti a na druhou stranu i schopnosti pracovat v týmu.

Úkoly

 • Primární mise: nekonvenční válčení
 • Sekundární mise: protirevoluční válčení

Vytvoření a zrušení

 • Vytvoření: leden 1962

Jednotky

 • SEAL Team One;
 • SEAL Team Two;
 • SEAL Team Three;
 • SEAL Team Four;
 • SEAL Team Five;
 • SEAL Team Six (zrušen roku 1995);
 • SEAL Team Seven;
 • SEAL Team Eight;
 • SEAL Team Ten;
 • Development Group or DEVGROUP (vytvořena roku 1995).

Velitelství

 • Naval Special Warfare Command Centre, San Diego, Kalifornie, USA
US Navy SEALs
US Navy SEALs. (Zdroj: US Navy.)

Historie

Počátky

Historii těchto předních oddílů amerického námořnictva lze sledovat k první skupině dobrovolníků vybraných z Naval Construction Battalions (SeaBees) na jaře roku 1943. Tito dobrovolníci byli organizováni do zvláštních týmů nazývaných „námořní bojové demoliční jednotky“ (Navy Combat Demolition Units (NCDUs)). Jejich poslání spočívalo v průzkumu a odstraňování překážek na pláži, čímž umožňovali vylodění dalších týmů během obojživelných operací. NCDUs se proslavili během druhé světové války jak v atlantském, tak i pacifickém bojišti. Útvar se postupně přeměnil na „Bojové plavecké průzkumné jednotky“ (Combat Swimmer Reconnaissance Units).

V roce 1947 zorganizovalo americké námořnictvo své první podvodní úderné jednotky. Během konfliktu v Koreji se tyto podvodní demoliční týmy (Underwater Demolition Teams (UDTs)) účastnily bitvy o Inčchon i dalších misí včetně likvidace mostů a tunelů přístupných z vody. V omezené míře rovněž lovili miny v přístavech a řekách.

1. ledna 1962 podepsal prezident John F. Kennedy dokumenty, kde schválil rozšířené užívání nekonvenčních válečných metod. V odezvě na změny ve vojenských úlohách založilo americké námořnictvo týmy SEAL Team One a SEAL Team Two tvořené výhradně osazenstvem z podvodních demoličních týmů (UDT). Týmy SEAL se specializovaly na boj s partyzány a na tajné operace v pobřežních a říčních vodách. SEAL Team One dostal na zodopovědnost západní pobřeží USA, tj. Pacifickou oblast a výcvikové středisko měl v Coronadu v Kalifornii, a SEAL Team Two východní pobřeží, tj. oblast Atlantiku a cvičil na základně Little Creek ve Virginii.

Téměř okamžitě poté, co se staly týmy SEAL akceschopné, je čekalo první nasazení. To přišlo s Kubánskou raketovou krizí v roce 1962. Do operací byli povoláni jako jedni z prvních, jejich práce již tradičně zahrnovala nekonvenční válčení a tajné operace v modrých a hnědých vodách - tak se říká oblastem s mořskou a říční vodou.

Vietnam

Ve stejné době byly oddíly SEAL vyslány do Vietnamu, kde setrvaly až do roku 1973. Během Vietnamské války účinkovali příslušníci UDT v průzkumných misích a týmy SEAL prováděly četné ofenzivní operace. V tomto období byli jiní operátoři SEAL posláni do Vietnamu jako poradci pro jihovietnamské vojenské síly. Se vzrůstající intenzitou války se operátoři SEALs pohybovali při svých úderech a hlídkách v deltě řeky Mekong a ve zvláštní zóně Rung Sat. Šesti až osmičlenné týmy SEALs brázdily bojové zóny a vesnice a sbíraly zpravodajské informace.

Jejich „pochoutkou“ byl Vietcong a severovietnamská armádní infrastruktura, zaměřením vůdcové a politické osobnosti. Severovietnamci je označovali za „muže se zelenými tvářemi“. Bojovníkům, kterým by se podařilo zajmout nebo zabít operátora SEAL, byly slibovány větší odměny. Přesto se však žádnému severovietnamci nepodařilo zatknout člena SEALs.

Poslední oddíl SEALs opustil Vietnam 7. prosince 1971 a poslední instruktor odjel v březnu 1973. V tomto časovém období se síly SEALs rychle rozrostly na šest týmů. Týmy SEALs ztratily 46 členů, ale tvrdí se, že oproti tomu zabily 200krát více vojáků Vietcongu.

Období po Vietnamské válce

První větší akcí od Vietnamu, v níž měli SEALs podíl, byla operace Urgent Fury v Grenadě v roce 1983. V témže roce došlo k reorganizaci a podvodní demoliční týmy byly přejmenovány na SEAL Delivery Vehicle Teams nebo prostě SEAL teams. Misemi SEALs se stal hydrografický průzkum a podvodní demolice.

16.dubna 1987 vzniklo na námořní obojživelné základně v Coronadu v San Diegu Námořní velitelství pro speciální válčení (Naval Special Warfare Command). Jeho úkolem je připravovat speciální námořní jednotky určené ke zvláštnímu nasazení na uskutečňování těchto úkolů a vyvíjet strategii, doktríny a taktiku speciálních operací.

V roce 1989 vstoupili SEALs do akce v Panamě během operace Just Cause, v letech 1990 a 1991 se účastnili války v Perském zálivu. V roce 1992 a 1993 operovali SEALs v Somálsku jako součást Task Force Ranger při operace Restore Hope. Během operace Pouštní bouře účinkovali SEALs ve více jak 200 misích bez ztráty jediného muže. Na konci 20. století pronásldovali válečné zločince v bývalé Jugoslávii.

V roce 1995 zanikla protirevoluční jednotka SEAL Team Six a coby pokusná skupina ho nahradila ho DEVelopment GRoUP (DEVGROUP).

V roce 2001 byli SEALs rozsáhle rozmístěni během americké invaze do Afghánistánu, v březnu 2002 bojovali v operaci Anakonda.

V březnu 2003 se účastnili invaze do Iráku.

US Navy SEALs
Task Force K-Bar SEALs prohledává afghánský jeskynní komplex Zhawar Kili, který byl pravděpodobně sídlem Talibanu/al-Kajdy. (Zdroj: US Navy.)

Operace

 • 1963 až 1973 - Vietnamská válka;
 • 25. říjen 1983 - Operace Urgent Fury v Grenadě;
 • 20. prosinec 1989 - Operace Just Cause v Panamě;
 • 14. srpen 1992 až prosinec 1993 - Operace Provide Relief, Restore Hope a Continue Hope v Somálsku;
 • březen 2002 - Operace Anakonda při americké invazi do Afghánistánu;
 • březen 2003 - Účast při invazi do Iráku.

Video: CQB Training

Reference

Autor článku: Štěpán Bořil | Článek vložen 9. 1. 2010